Taste of Australia là một chuỗi các sự kiện chính thức do chính phủ Australia tổ chức kết hợp với một loạt các hoạt động đa dạng do các đối tác của chúng tôi gồm các nhà hàng, quán bar và các đơn vị bán lẻ thực hiện. Cùng xem những hình ảnh từ rất nhiều những sự kiện được tổ chức năm 2016 và 2017, để biết rõ hơn chúng tôi sẽ thực hiện những gì trong năm 2018!