Hình ảnh

Cùng xem những hình ảnh ấn tượng từ các sự kiện trong chương trình Taste of Australia!

Thư viện ảnh

Taste of Australia là mỗi chuỗi các sự kiện chính thức do chính phủ Australia tổ chức kết hợp với một loạt các hoạt động đa dạng do các đối tác của chúng tôi gồm các nhà hàng, quán bar và các đơn vị bán lẻ thực hiện. Cùng xem những hình ảnh từ rất nhiều những sự kiện được tổ chức năm 2016, để biết rõ hơn chúng tôi sẽ thực hiện những gì trong năm 2017!

Nhận Thông tin cập nhật!

Log in with your credentials

Forgot your details?