Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về chương trình thú vị này!

Lãnh sự quán Úc

Hồ Chí Minh

Cô Erin Leggat

Consul (Economic/Political)

+84 8 3521 8108

erin.leggat@dfat.gov.au

Cô Nguyễn Khánh Phương

Trợ lý sự kiện Taste of Australia

+84 8 3521 8201

phuong.nguyen3@dfat.gov.au

Cô Thanh Cao – về chương trình bán lẻ và phát triển doanh nghiệp

Senior Business Development Manager, Austrade

+84 8 3827 0617

thanh.cao@austrade.gov.au

Đại sứ quán Úc

Hà Nội

Cô Alison Keys

First Secretary (Political)

+84 4 3774 0100

alison.keys@dfat.gov.au

Cô Giang Cao

Trợ lý sự kiện Taste of Australia

+84 4 3774 0310

giang.cao@dfat.gov.au

Cập nhật

Hãy cập nhật thông tin và tin tức sự kiện mới nhất của Taste of Australia bằng cách theo dõi trang Facebook của chúng tôi tại /tasteofaustralia.vn

Log in with your credentials

Forgot your details?